Er du tidsoptimist?

Tid ure 2

På en helt almindelig arbejdsdag oplever de fleste, at de ikke når det, som de havde planlagt eller forventet. Er du en af dem, så kan der være mange forskellige grunde til det.

Jeg vil over de næste uger kort komme ind på nogle af dem, og komme med forslag til at tackle dem.

En meget udbredt grund til ikke at nå det, du har planlagt, er tidsoptimisme.
Det betyder, at du undervurderer, hvor lang tid det vil tage at løse en opgave. Hvis du f.eks. planlægger at bruge en time på en bestemt opgave, så kan det være, at det i realiteten kræver halvanden eller to timer at færdiggøre den. Resultatet bliver dermed, at du enten ikke når at færdiggøre denne opgave, eller at der er noget andet, du ikke har tid til.

Undersøg din tidsopfattelse:

  • Kik på de opgaver du har planlagt til i morgen.
  • Noter ved hver opgave, hvor lang tid du regner med at bruge på at løse den.
  • Find stopuret frem, og tag tid på hver opgave. Skriv tiden ned.

Hvor god er du til at forudsige tidsforbruget?

Hvis du konsekvent rammer for lavt, så husk at tage højde for det i din planlægning.
Det øger chancen for at nå det, du har planlagt. Og dermed for større ro i såvel hoved som mave